De positie van landbouwgrond in de inkomstenbelasting

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus gaat in op de fiscale aspecten van landbouwgrond in de inkomstenbelasting, waarbij de landbouwvrijstelling uitgebreid aan bod komt. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe landbouwgrond fiscaal het beste kan worden gepositioneerd en op welke wijze de landbouwvrijstelling kan worden geoptimaliseerd en gewaarborgd. Tevens wordt aandacht besteed aan bedrijfsoverdracht en aan de rechtsvormkeuze.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de diverse mogelijke fiscale posities van landbouwgrond in de inkomstenbelasting en het verband hiervan met de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting.
 • weet u hoe u de landbouwvrijstelling optimaal kan toepassen.
 • kunt u adviseren over strategische mogelijkheden tot vroegtijdige fiscale realisatie van meerwaarde van landbouwgrond. 
 • heeft u kennis over de gehele of gedeeltelijke inbreng van de landbouwonderneming in een bv.
 • weet u wat de fiscale gevolgen zijn van erfpachtfinanciering van landbouwgrond.

Auteur

 • mr. André Verduijn RB

  André Verduijn is senior belastingadviseur en hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal-Juridisch bij Countus accountants + adviseurs. Als zodanig houdt hij zich dagelijks bezig met de fiscaliteit, in het bijzonder ook voor ondernemers in de agrarische sector. De ondersteuning en verdere ontwikkeling van collega-fiscalisten behoort eveneens tot zijn taak. Hij vertegenwoordigt Countus in de ‘VLB’, de koepel van een viertal middelgrote accountants- en advieskantoren met veel klanten in de land- en tuinbouw. Regelmatig geeft hij cursussen en publiceert hij vaktechnische artikelen, meestal op agro-fiscaal gebied. Daarnaast is hij werkzaam in de adviespraktijk, waarin hij veel familiebedrijven adviseert en bijzondere adviesopdrachten uitvoert voor onder meer overheden en projecten op het gebied van duurzame energie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten