Mandatory disclosure

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Sinds 1 januari 2021 moeten intermediairs mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale structuren op grond van de Mandatory Disclosure-Richtlijn melden in het online portaal van de Belastingdienst. Het begrip ‘mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale structuren’ heeft een breder toepassingsbereik dan men zou vermoeden. Ook het mkb heeft hier al mee te maken. De meldplicht die in deze richtlijn is vastgelegd beïnvloedt de relatie met cliënten, en cliënt en intermediair kunnen verschillende visies hebben over wat, wanneer en door wie er gemeld zou moeten worden. Gezien er al over de periode vanaf 25 juni 2018 gemeld moet worden is het dus van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de spelregels en de rolverdeling van deze meldplicht. Docenten mr. dr. A.C. Breuer en drs. M. Nieuweboer zetten alle aandachtspunten van deze complianceregeling in deze cursus duidelijk uiteen.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:


 • kent u de kern en het doel van de Mandatory Disclosure-Richtlijn
 • snapt u de verbanden tussen de Mandatory Disclosure-Richtlijn en de Bijstandsrichtlijn en weet u hoe u beide moet toepassen
 • bent u bekend met de Nederlandse implementatiewetgeving in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB)
 • kunt u de intermediair van de hulpintermediair onderscheiden en weet u wat hun rollen zijn
 • kunt u de juiste rangorde toepassen in het geval van dubbele meldplicht
 • weet u welke belastingsoorten binnen welk territorium onder de richtlijn vallen
 • kunt u bepalen welke typen constructies u wel en niet zou moeten melden
 • kunt u de main benefit test toepassen
 • kunt u de verschillende wezenskenmerken herkennen en bepalen welke wezenskenmerken in samenhang met de main benefit test moeten worden bezien
 • kunt u de richtlijn in de praktijk toepassen en weet u welke acties u moet ondernemen
 • weet u hoe de richtlijn leeft in de praktijk en welke vragen en kritiekpunten er nog leven rondom de richtlijn

Auteur

 • mr. dr. Almut Breuer

  Almut Breuer is verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij geeft onderwijs in het (internationale) formele belastingrecht en het Europese belastingrecht en doet onderzoek op het gebied van (internationale en Europese) rechtsbeginselen en rechtsbescherming in het fiscale recht. Zij is in Keulen (Duitsland) gepromoveerd op een onderwerp in het internationale belastingrecht. Almut treedt regelmatig op als docent/spreker en publiceert in fiscale vakbladen en boeken. Daarnaast is zij werkzaam als fiscalist en advocaat bij Breuer Fiscale Advocatuur, waar zij gespecialiseerd is in het voeren van fiscaalrechtelijke procedures. Zij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en de Duitse Rechtsanwaltskammer.

 • drs. Mark Nieuweboer

  Mark Nieuweboer is zelfstandig belastingadviseur te Rotterdam en docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden. In Leiden doceert hij op het gebied van de vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht. Hij adviseert ondernemingen in diverse sectoren, waarbij zijn aandacht in het bijzonder gaat naar de begeleiding van transacties, fiscale disputen, fusies en overnames (zowel strategisch als private equity) en financieringsvraagstukken. Mark doet onderzoek naar internationale belastingontwijking en publiceert regelmatig in fiscale vakbladen en boeken. Hij is medewerker van Vakstudie Nieuws en medeauteur van Compendium vennootschapsbelasting en Cursus Belastingrecht (vennootschapsbelasting). Mark is lid van de International Fiscal Association (IFA), de Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten