Thuiswerken en loonheffingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De oproep om zoveel mogelijk thuis te werken heeft veel stof doen opwaaien. De verwachting is dat ook post-corona het gros van de werknemers vaker vanuit huis zal blijven werken. Dit structurele thuiswerken zorgt voor een aantal veranderingen binnen het zakelijke kostenpatroon van werknemers en de huidige fiscale wet- en regelgeving is niet helemaal op deze werksituatie ingesteld. Dit is met name van belang omdat op grond van de Arbowet de werkgever de werknemer moet voorzien van een gezonde en veilige werkplek.

 

Toch is het ook binnen de huidige fiscale wet- en regelgeving mogelijk werknemers op een fiscaal gunstige manier te faciliteren in het geval er thuis wordt gewerkt. In deze cursus loodst mr. T. El Ouardi u door verschillende situaties waar werkgevers mee te maken krijgen wanneer werknemers werken vanuit de thuiswerkplek: hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de Arbowet, wat betekent het voor de loonheffingen en wat gebeurt er met een auto van de zaak als deze niet meer voor woon-werkverkeer wordt gebruikt? Deze en andere vragen komen in deze cursus aan bod.

 

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wanneer er voor de loonheffingen sprake is van loon
 • weet u hoe de cafetariaregeling kan worden toegepast en aan welke voorwaarden deze moet voldoen
 • weet u hoe u loon in natura moet waarderen; zowel bij werk op locatie als bij thuiswerken
 • weet u welke voorzieningen vallen onder de gerichte vrijstelling; zowel bij werk op locatie als bij thuiswerken
 • weet u hoe u de hoogte van de vaste onbelaste (reis)kostenvergoeding moet vaststellen bij veel thuiswerken
 • weet u in welke situaties een eigen bijdrage van werknemers gevraagd mag worden

Auteur

 • mr. Touria El Ouardi

  Touria El Ouardi werkzaam op het vaktechnisch bureau van BDO waarbij zij zich bezighoudt met allerlei ontwikkelingen op het gebied van nationale en internationale loonheffingen. Zij publiceert op regelmatige basis over diverse onderwerpen binnen haar vakgebied. Daarnaast is zij als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten