Afgewaardeerde vorderingen in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het afwaarderen van vorderingen is voor de ondernemer een belangrijk middel om de winsten te verlagen en zo de belastingdruk te verminderen. In deze cursus kijkt dr. J. van Strien naar hoe zo’n afwaardering het beste aangepakt kan worden. Tevens legt de docent uit onder welke omstandigheden er afgewaardeerd mag worden en welke wetgeving en jurisprudentie hierbij van belang is. In deze praktische cursus werkt de docent de theorie nader uit met behulp van verschillende casus en legt hij aan de hand van een overzichtelijk stappenplan uit in welke situaties afwaardering mogelijk is. Ook de vervreemding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen zal uitgebreid worden behandeld. Daarbij staat dr. J. van Strien onder andere stil bij art. 13b Vpb, art. 13ba Vpb, besmette rechtshandelingen, liquidatie, verboden handelingen en de vrijval van de opwaarderingsreserve.

Deze cursus is geactualiseerd in september 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u aan de hand van een stappenplan bepalen of afwaardering van een vordering mogelijk is
 • weet u waar u op moet letten bij een vervreemding van een afgewaardeerde vordering
 • weet u hoe u een afgewaardeerde vorderingen kan omzetten op grond van art. 13ba Vpb
 • weet u wat de verboden rechtshandelingen zijn van art. 13ba Vpb en kunt u deze voorkomen
 • bent u beter in staat om de sanctie van art. 13b Vpb te ontwijken en een dubbele heffing te voorkomen
 • kunt u vorderingen in de praktijk beter afwaarderen, vervreemden en omzetten

Auteur

 • dr. Jeroen van Strien

  Jeroen van Strien studeerde van 1996 tot en met 2001 fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2001 tot en met 2007 werkte hij als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. Daarnaast was hij van 2003 tot en met 2006 werkzaam als universitair docent bij de Capaciteitsgroep Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna hij in 2007 pro­mo­veer­de op een proefschrift over de rente­af­trek­be­per­kin­gen in de vennootschapsbelasting. Van 2007 tot en met 2009 werkte Jeroen van Strien als international tax manager bij Unilever en van 2010 tot 2017 als senior manager vaktechniek bij het wetenschappelijk bureau van EY. Momen­teel is hij als partner en hoofd Bureau Vaktechniek werkzaam bij PKF Wallast. Daarnaast is hij met ingang van 1 oktober 2013 als universitair docent ver­bon­den aan de Faculteit der Rechts­geleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en per mei 2019 tevens verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de sectie Fiscaal Recht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten