Online straatcultuur en drillraps

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Social media en internet vormen voor jongeren tegenwoordig een dusdanig belangrijk onderdeel van hun belevingswereld, dat zij het onderscheid tussen on- en offline eigenlijk allang niet meer zien. Platformen als Instagram, YouTube en Snapchat blijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van een zekere straatcultuur. In een tijd waarin jongeren steeds meer tijd online doorbrengen, zijn bovengenoemde platformen van wezenlijk belang om zicht te houden op wat jongeren doen, welke taal zij met elkaar spreken, wie hun voorbeelden zijn, welke kleding zij dragen of welke gedragsverwachtingen er binnen jeugd- en straatcultuur gelden. Dit komt nadrukkelijk en zichtbaar naar voren bij het fenomeen drillrap.

In deze cursus verkent criminoloog Joran de Jong de online wereld van (kwetsbare) jongeren en legt uit waarom deze wereld voor advocaten in het jeugdstrafrecht van essentieel belang is voor het begrijpen en doorgronden van hun belevingswereld. Aan de hand van concrete digitale voorbeelden en casuïstiek wordt u als advocaat nadrukkelijk betrokken bij deze verkenning van een hybride straatcultuur waarin on- en offline dwars door elkaar heen lopen.

Deze cursus wordt verwacht in maart 2024. 

Auteur

  • drs. Joran de Jong

    Joran de Jong is in 2021 cum laude afgestudeerd als criminoloog. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de online belevingswereld van Amsterdamse drillrappers en drillrapconsumenten. De Jong is gespecialiseerd in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar straatcultuur, (drill)rap en grootstedelijke vraagstukken. Het is zijn doel om vanuit zijn expertise een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk. Dit brengt hij ten uitvoer als Adviseur online straatcultuur bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (gemeente Amsterdam) en als buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is De Jong op de eerder genoemde thema’s actief als trainer en onderzoeker vanuit Partner in Crime. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten