Startinformatie in het strafproces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Startinformatie is die informatie op basis waarvan een opsporingsonderzoek start, die aanleiding kan geven tot de inzet van dwangmiddelen en die soms zelfs voor het bewijs kan worden gebruikt. Voorbeelden van startinformatie zijn TCI-informatie, MMA-informatie en informatie die afkomstig is uit het buitenland. 

Startinformatie speelt veelal een belangrijke rol in veel strafzaken. Het is daarom zaak hier als advocaat effectief verweer op te kunnen voeren. In deze praktisch ingestoken cursussen staan de verweren centraal die je als advocaat kan voeren tegen het gebruik van startinformatie. Het gaat dan onder andere om verweren die zien op de verdenking, tal van rechtmatigheidsverweren en bewijsverweren. In de cursussen wordt ook ingegaan op de toepassing van art. 359a Sv. 

Na het volgen van deze cursussen bent, aan de hand van actuele jurisprudentie, in staat om zo effectief mogelijk verweer te voeren op de in de zaak tegen uw client gebruikte startinformatie.

Deze cursus wordt verwacht in maart 2024.

Auteur

  • prof. mr. dr. Sven Brinkhoff

    Sven Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens is hij hoofddocent voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten