De gezagsbeëindigende maatregel

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

“Ouder blijf je altijd!" Dit is een veel gehoorde uitspraak van rechters die verzoeken tot gezagsbeëindiging behandelen. Er is sprake van wijzigingen in de Jeugdwet vanaf 2015, decentralisatie van de jeugdzorg is een feit en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Aanleiding van de herziening van de jeugdwet uit 2015 was onder meer dat kinderbescherming en uithuisplaatsing niet effectief bleek te zijn Nederland en dat ouderlijk gezag eerder zou moeten worden beëindigd doordat opeenstapelingen van ondertoezichtstellingen niet effectief bleken te zijn. 

Tijdens deze cursus staat de gezagsbeëindigende maatregel centraal in het licht van de bovenstaande achtergrond. Er wordt ingezoomd op de gezagsbeëindigende maatregel, voogdij en de juridische implicaties daarvan. De gezagsbeëindigende maatregel komt gestructureerd aan bod aan de hand van actuele jurisprudentie. Er worden met name verbanden gelegd hoe deze maatregel in relatie staat tot andere kinderbeschermingsmaatregelen en hoe juridische, maar vooral ook orthopedagogische aspect zich tot elkaar verhouden, alsook welke alternatieven er zijn om gezag beëindiging te voorkomen voor cliënten (ouders en hun minderjarige kinderen). Daarnaast wordt er stilgestaan bij de rol van gecertificeerde instellingen, stiefouders en ouderschap na gezagsbeëindiging. 


Deze cursus wordt verwacht in mei 2024. 

Auteur

 • Thomas Frohn

  Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager Zorg en Welzijn bij Gilde Opleidingen en daarvoor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk binnen het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid. Hij is specialist binnen het rechtsgebied personen- en familierecht vanuit orthopedagogisch perspectief en deelt graag zijn kennis met je  en relateert deze kennis vooral aan de actualiteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. 

 • mr. Leo Hendriks

  Leo Hendriks is van 2011 tot 2022 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten