Recente rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Prof. mr. Steef Bartman en mr. dr. Winand Westenbroek selecteerden voor u de dertien belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. De uitspraken zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van groepsaansprakelijkheid (art. 6:166 BW)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement op grond van art. 2:138/248 BW
 • Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW

De docenten behandelen per uitspraak kort de casus, de voorliggende rechtsvraag, relevante standaardrechtspraak, en de betekenis van de uitspraak voor de ondernemingsrechtelijke praktijk.

Deze cursus is opgenomen in februari 2024. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste rechtspraak op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid uit het afgelopen jaar
 • kunt u zich een mening over deze rechtspraak vormen
 • kent u de relevantie van deze rechtspraak voor uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • prof. mr. Steef Bartman

  Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart onder naam: Bartman Company Law. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Steef was onderzoeker in enkele spraakmakende enquêteprocedures, zoals onder meer inzake AAA Autogroup, Deus ex Machina en Cordial. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

  Steef Bartman is behalve advocaat ook tot september 2018 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden geweest. Per 1 april 2019 is hij werkzaam als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. Steef is tevens oprichter en hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift European Company Law. Hij staat bekend als autoriteit op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Steef is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

 • mr. dr. Winand Westenbroek

  Winand Westenbroek is meer dan 20 jaar actief als advocaat. Na lange tijd verbonden te zijn aan een groot kantoor op de Zuidas in Amsterdam, is hij in 2016 zijn eigen kantoor gestart onder de naam Westlegal. Hij adviseert bestuurders, aandeelhouders en ondernemers over alle aspecten van het ondernemingsrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en het (bestuurders-)aansprakelijkheidsrecht. Winand treedt in dit verband ook op in civiele procedures, enquêteprocedures en beslagleggingen. Hij was als advocaat betrokken bij spraakmakende zaken zoals de Novacap-affaire, de Vastgoedfraude en de deconfiture van Hudson’s Bay in Nederland.

  Winand is behalve advocaat ook verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2017 promoveerde hij aan deze universiteit met zijn proefschrift Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie waarin hij een diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de in de praktijk gebrachte theoretische leerstukken rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Winand publiceert op regelmatige basis in diverse vakbladen en bundels zoals WPNR, JOR, en Ondernemingsrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten