De 5 stappen van de RIV-toets

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus behandelt mr. N. (Natascha) Schenk de RIV-toets van het UWV. Op basis van deze RIV-toets bepaalt het UWV of aan de werkgever een loonsanctie opgelegd moet worden. Na twee jaar hard werken aan de re-integratie van de zieke werknemer is het doorgaans een hard gelag wanneer je als werkgever nog eens 52 weken het loon moet doorbetalen en de re-integratie inspanningen moet voortzetten. Belangrijk dus om goed inzicht te hebben in de wijze waarop het UWV het re-integratiedossier beoordeelt zodat het loonsanctierisico verlaagd wordt.

U leert in deze cursus de vijf stappen van de RIV-toets en de relevante rechtspraak ten aanzien van die vijf stappen. Zo leert u onder andere:

 • Wanneer heeft het bereikte re-integratieresultaat een structureel karakter?
 • Wat mag niet ontbreken in het arbeidsdeskundig onderzoek na 52 weken ziekte?
 • Mag je een tweede spoortraject uitstellen of zelfs achterwege laten?
 • Is de werkgever verantwoordelijk voor een onjuist (medisch) advies van de bedrijfsarts?

Deze cursus is ontwikkeld in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de toetsingsvolgorde van de RIV-toets
 • weet u het verschil tussen een administratieve en een inhoudelijke loonsanctie
 • weet u wat verstaan wordt onder een 'bevredigend re-integratieresultaat'
 • bent u op de hoogte van de rechtspraak rondom de verplichtingen in spoor 1 én spoor 2

Auteur

 • mr. Natascha Schenk

  Mr. N. (Natascha) Schenk is jurist Sociale Zekerheid bij Brandmeester. Ze is gespecialiseerd in sociaal verzekeringsrecht en houdt zich met name bezig met zaken rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, voor zowel werkgevers als werknemers. Naast haar praktijk doceert Natascha Schenk veelvuldig voor diverse opleidingsinstituten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten