Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten – meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd?

In de cursus Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten bespreekt mr. dr. L. (Luuk) Reurich diverse regels voor het beëindigen en wijzigen van duurovereenkomsten en hun onderlinge samenhang. De cursus biedt aldus een horizontale vergelijking van deze regels in het algemene contractenrecht. Het gaat met name om onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW), dwaling (art. 6:228 BW) en ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW). Deze vergelijking maakt het mogelijk om de verschillende vereisten van deze bevoegdheden en verschillen in rechtsgevolgen in kaart te brengen. Aldus wordt het omvangrijke gebied van grijstinten tussen het ‘contractuele alles’ (een onberispelijk contract) en het ‘contractuele niets’ (de volledige teloorgang van het contract) in kaart gebracht.

De cursus biedt concrete aanbevelingen en handvatten voor de procespraktijk en geeft tips voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.

Deze cursus is ontwikkeld in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de verschillende mogelijkheden die de wet biedt voor het beëindigen en wijzigen van duurovereenkomsten
 • kunt u afhankelijk van de situatie de juiste keuze maken voor de wijze waarop u een overeenkomst kunt beëindigen of wijzigen, zowel in rechte als in een dagvaarding
 • bent u op de hoogte van de recente jurisprudentie over het beëindigen en wijzigen van duurovereenkomsten
 • bent u in het bezit van praktische handvatten voor de uitoefening van de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen
 • kunt u op effectieve wijze een overeenkomst wijzigen

Auteur

 • mr. dr. Luuk Reurich

  Mr. dr. L. Reurich studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en filosofie en muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden waar hij bij prof. mr. Jac. Hijma promoveerde op een proefschrift over open normen in het vermogensrecht. Sinds 2002 was hij werkzaam als rechter in de Rechtbank Haarlem en vanaf 2008 als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Den Haag. Hij is docent bij diverse cursusinstituten, waaronder de Beroepsopleiding Advocatuur, het Instituut voor Juridische Opleidingen en Law@Work. Daarnaast heeft hij een adviespraktijk op het gebied van het vermogensrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten