Klaar voor de start: effectief verweer voeren op startinformatie in het strafproces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Startinformatie is die informatie op basis waarvan een opsporingsonderzoek start, die aanleiding kan geven tot de inzet van dwangmiddelen en die soms zelfs voor het bewijs kan worden gebruikt. Voorbeelden van startinformatie zijn TCI-informatie, MMA-informatie en informatie die afkomstig is uit het buitenland. Deze informatie speelt veelal een belangrijke rol in strafzaken. Het is daarom zaak hier als advocaat effectief verweer op te kunnen voeren. In deze praktisch ingestoken cursus staan de verweren centraal die u als advocaat kunt voeren tegen het gebruik van startinformatie. Het gaat dan onder andere om verweren die zien op de verdenking, tal van rechtmatigheidsverweren en bewijsverweren. Daarnaast gaat prof. mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff ook in op de toepassing van art. 359a Sv. 

Na het volgen van deze cursus bent u, aan de hand van actuele jurisprudentie, in staat om zo effectief mogelijk verweer te voeren op de in de zaak tegen uw cliënt gebruikte startinformatie.

Deze cursus is opgenomen in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u effectief verweer voeren op het gebruikmaken van startinformatie in het strafproces
 • kunt u de verweren die u voert op het gebruikmaken van de resultaten van startinformatie onderbouwen met relevante nationale en internationale jurisprudentie
 • kunt u gebruik maken van jurisprudentie die zich op andere terreinen heeft gevormd om effectief verweer te voeren op het gebruikmaken van de resultaten van startinformatie in het strafproces
 • kunt u het juiste rechtsgevolg, onder andere volgend uit art. 359a Sv, verbinden aan het verweer dat u voert rondom het gebruikmaken van startinformatie in het strafproces

Auteur

 • prof. mr. dr. Sven Brinkhoff

  Sven Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens is hij hoofddocent voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten