De gezagsbeëindigende maatregel: een ingrijpend proces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

“Ouder blijf je altijd!" Dit is een veel gehoorde uitspraak van rechters die verzoeken tot gezagsbeëindiging behandelen. Er is sprake van wijzigingen in de Jeugdwet vanaf 2015, decentralisatie van de jeugdzorg is een feit en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Aanleiding van de herziening van de Jeugdwet uit 2015 was onder meer dat kinderbescherming en uithuisplaatsing niet effectief bleek te zijn in Nederland en dat ouderlijk gezag eerder zou moeten worden beëindigd doordat opeenstapelingen van ondertoezichtstellingen niet effectief bleken te zijn. 

Tijdens deze cursus staat de gezagsbeëindigende maatregel centraal. Er wordt ingezoomd op deze maatregel, voogdij en de juridische implicaties daarvan. Aan de hand van actuele jurisprudentie komt de gezagsbeëindigende maatregel gestructureerd aan bod. Er worden met name verbanden gelegd hoe deze maatregel in relatie staat tot andere kinderbeschermingsmaatregelen en hoe het juridische, maar vooral ook het orthopedagogische aspect zich tot elkaar verhouden, alsook welke alternatieven er zijn om gezagsbeëindiging te voorkomen voor cliënten (ouders en hun minderjarige kinderen). Daarnaast staan mr. L.W.M. (Leo) Hendriks en T. (Thomas) Frohn stil bij de rol van gecertificeerde instellingen, stiefouders en ouderschap na gezagsbeëindiging. 

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u wet en regelgeving rondom de gezagsbeëindigende maatregel
 • bent u op de hoogte van de laatste en meest actuele jurisprudentie over de gezagsbeëindigende maatregel
 • kent u de juridische alternatieven voor een verzoek tot een gezagsbeëindigende maatregel
 • kunt u de orthopedagogische implicaties van een gezagsbeëindigende maatregel benoemen
 • bent u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over het beëindigen van ouderlijk gezag, de implicaties voor kinderen, en hun ouders, pleegouders en de omgeving

Auteur

 • Thomas Frohn

  Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager Zorg en Welzijn bij Gilde Opleidingen en daarvoor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk binnen het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid. Hij is specialist binnen het rechtsgebied personen- en familierecht vanuit orthopedagogisch perspectief en deelt graag zijn kennis met je  en relateert deze kennis vooral aan de actualiteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. 

 • mr. Leo Hendriks

  Leo Hendriks is van 2011 tot 2022 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten