Uit huis is geen thuis: de Jeugdwet en de (machtiging) uithuisplaatsing

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De dynamiek binnen de Jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet vanaf 2015, decentralisatie van de jeugdzorg is een feit en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Aanleiding van de herziening van de jeugdwet uit 2015 was onder meer dat kinderbescherming en uithuisplaatsing niet effectief bleek te zijn in Nederland en dat de nadruk meer zou moeten verschuiven naar het voorkomen van kinderbescherming in plaats van op te lossen door het uitspreken van kinderbeschermingsmaatregelen ter zitting.

Tijdens deze cursus staat de uithuisplaatsing centraal in het licht van de bovenstaande achtergrond. Mr. L.W.M. (Leo) Hendriks en T. (Thomas) Frohn zoomen in op de uithuisplaatsing en de juridische implicaties daarvan. De uithuisplaatsing komt gestructureerd aan bod aan de hand van actuele jurisprudentie en er worden met name verbanden gelegd hoe de uithuisplaatsing in relatie staat tot andere kinderbeschermingsmaatregelen. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop het juridische, maar vooral ook het orthopedagogische aspect zich tot elkaar verhouden. Ook worden verschillende alternatieven besproken die er zijn om uithuisplaatsingen voor cliënten (ouders en hun minderjarige kinderen) te voorkomen in een wereld die voor veel cliënten, maar ook voor hulpverleners en organisaties (waaronder Veilig Thuis, gemeentes en de Geestelijke Gezondheidszorg) steeds complexer blijkt te worden.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de wet en regelgeving rondom de machtiging uithuisplaatsing
 • bent u op de hoogte van de laatste en meest actuele jurisprudentie over de machtiging uithuisplaatsing
 • kunt u de juridische alternatieven voor een verzoek tot uithuisplaatsing benoemen
 • kent u de orthopedagogische implicaties van de uithuisplaatsing
 • bent u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over de uithuisplaatsing en de gevolgen daarvan

Auteur

 • Thomas Frohn

  Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager Zorg en Welzijn bij Gilde Opleidingen en daarvoor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk binnen het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid. Hij is specialist binnen het rechtsgebied personen- en familierecht vanuit orthopedagogisch perspectief en deelt graag zijn kennis met je  en relateert deze kennis vooral aan de actualiteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. 

 • mr. Leo Hendriks

  Leo Hendriks is van 2011 tot 2022 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten