Fiscale arresten analyseren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Elke vrijdag worden de arresten van de Belastingkamer gewezen. Hoe vindt u in die grote hoeveelheid de arresten die in bredere zin inzetbaar zijn, wellicht ook voor uw eigen cliënten? In deze cursus leert mr. A.J.C. Perdaems u hoe u de belangrijke arresten eruit kunt pikken. Ze bespreekt de opbouw van een arrest en hoe u de overwegingen van de Hoge Raad kunt beoordelen. Aan de hand van veel voorbeelden demonstreert ze welke verschillende soorten arresten u kunt onderscheiden en welke conclusies u wel en niet kunt trekken uit een arrest dat met toepassing van art. 81 of 80a RO wordt afgedaan.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe een arrest is opgebouwd en waar in het arrest u de belangrijkste informatie kunt vinden
 • begrijpt u hoe u de overwegingen van de Hoge Raad kunt beoordelen
 • Kunt u de verschillende soorten arresten onderscheiden
 • Kent u de betekenis van een beroep op art. 81 of 80a RO

Auteur

 • mr. Angelique Perdaems

  Angelique Perdaems is sinds 2012 fiscaal advocaat bij Hertoghs Advocaten. Daarvoor werkte zij bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Angelique heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Angelique begeleidt cliënten bij vastlopende belastingcontroles. Daarbij focust ze zich op informatieverplichtingen, bewijslastverdeling, navorderingsvereisten en beboeting. Samen met de cliënt wordt getracht een oplossing te bereiken. Als dat niet lukt wordt geprocedeerd bij de rechter. Desnoods tot aan de Hoge Raad. Ook geeft Angelique regelmatig cursussen of webinars over belastingcontroles en bijbehorende onderwerpen aan adviseurs en accountants. Zij heeft ook colleges formeel belastingrecht verzorgd aan Tilburg University.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten