De bestuurder van de nv/bv

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De bestuurder van de nv/bv bekleedt een bijzondere positie, niet alleen in de vennootschap maar ook in het recht. De relatie van de bestuurder tot de nv of bv kan als duaal gekenmerkt worden: enerzijds is er sprake van een functionele band, anderzijds is er een contractuele verhouding. Prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg behandelt in deze cursus de bijzondere posities die de bestuurder kan innemen ten opzichte van de vennootschap, waarbij de nadruk ligt op de arbeidsrechtelijke componenten. Hierbij wordt het lawyers paradise, het ontslag van de bestuurder, tevens van start tot finish behandeld.

Deze cursus is geactualiseerd in 2022

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten van de bestuurder van de nv/bv
 • bent u zich bewust van de gevolgen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt als het gaat om het benoemen en het ontslag van de bestuurder
 • kunt u de juridische valkuilen omtrent de bestuurder herkennen
 • kunt u de praktische tips en tricks toepassen in uw praktijk

Auteur

 • prof. mr. Leonard Verburg

  Leonard Verburg is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn aandachtsgebied bestrijkt het arbeidsrecht in brede zin. Hij heeft bijzondere belangstelling voor het ontslagrecht, het cao-recht, transactiegerelateerde arbeidsrechtelijke vraagstukken, Europese invloeden, het medezeggenschapsrecht (onderwerp van zijn promotie in 2007) en de positie van de statutair bestuurder. Zijn leeropdracht betreft het sociaal recht. Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof ’s-Gravenhage en hij is hoofdredacteur van de losbladige Arbeidsovereenkomst en redactielid van Arbeidsrechtelijke annotaties. Hij bekleedt daarnaast diverse andere functies. Zo is hij bestuurslid van de stichting Beroepsopleiding Advocatuur, en lid van het curatorium van PALA en van het curatorium van het jaarlijkse Nationaal Arbeidsrecht Congres. Van 1980 tot 2010 was Verburg advocaat, eerst bij Loeff Claeys Verbeke (vanaf 1987 als partner) en vanaf 2000 als partner bij Allen & Overy te Amsterdam.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten