Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus wordt uiteengezet welke mogelijkheden de Belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een bv of een samenwerkingsverband. Er wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de Ontvanger van de Belastingdienst heeft, maar er worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de Invorderingswet nader behandeld. De nadruk ligt op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende 'meldingsregeling'. Voorts zal de docent ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken.

Deze cursus wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kent u de verschillende mogelijkheden die de Belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevenden aansprakelijk te houden 
 • kunt u in algemene zin adviseren over deze algemene mogelijkheden
 • heeft u voldoende kennis om over dergelijke zaken een procedure op te starten
 • bent u op de hoogte van relevante jurisprudentie

Auteur

 • mr. dr. Arnaud Booij

  Arnaud Booij is fiscaal advocaat. Hij heeft zijn eigen praktijk in Haarlem. Hij was onder meer werkzaam bij Baker Mckenzie in de internationale advies- en transactiepraktijk, bij Spigt Litigators en bij Höcker Advocaten.

  Arnaud Booij doceert naast zijn advocatenpraktijk aan de Universiteit Leiden en aan het International Tax Center. Tevens is hij initiatiefnemer en coördinator van de Postacademische Opleiding Fiscale Advocatuur aan de Universiteit Leiden. In 2003 promoveerde hij op "Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden".

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten