Aan de slag met alimentatierekenen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze praktijkgerichte cursus gaat in op een aantal belangrijke punten van de berekening van kinder- en partneralimentatie. U gaat aan de slag met de verwerking van de woonlasten in de berekening van kinder- en partneralimentatie. U verdiept u in de verwerking van box 3-vermogen in de alimentatieberekening en de bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking te nemen bijstandsnorm. 

Aan de orde komt ook de vaststelling van de behoefte van kinderen. Gaat u uit van Nibudnormen of van een behoeftelijst? Van welke referentieperiode wordt uitgegaan? U leert om te gaan met de kosten van kinderopvang en krijgt inzicht in de vraag wanneer er sprake is van recht op het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Tot slot ontwikkelt u ook de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van de aanvaardbaarheidstoets en de toepassing van de 95%-regel. Na afloop van deze cursus kunt u het alimentatierekenen succesvol toepassen in uw praktijk.


Deze cursus is geactualiseerd in februari 2024. In deze geactualiseerde versie is huidige jurisprudentie en literatuur ten aanzien van het woonbudget bij partneralimentatie meegenomen.

De cursus bestaat hoofdzakelijk uit studietekst en bevat weinig video.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • Kunt u de woonlasten verwerken in de berekening van kinder- en partneralimentatie
 • Kunt u de behoefte van kinderen in bijzondere gevallen vaststellen
 • Weet u hoe om wordt gegaan met de zorgkosten van de kinderen en reiskosten
 • Kunt u het box 3-vermogen verwerken in uw berekening
 • Weet u wanneer u een aangepast bedrag aan ‘overige lasten’ kunt gebruiken
 • Weet u wanneer er recht is op kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Auteur

 • mr. Anouk Wakker

  Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten. Zij werkte ruim 10 jaar als familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten