Vereniging en stichting na de WBTR: de eerste ervaringen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Vereniging en stichting na de WBTR: de eerste ervaringen analyseert prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz het verenigingen- en stichtingenrecht en beziet hij met name welk effect de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021 heeft op de governance van deze rechtspersonen. Hij gaat in op de taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuur en toezicht en op relatief nieuwe thema’s, zoals de voor- en nadelen van de one-tier board en de mogelijkheid tot statutaire toekenning van meervoudig stemrecht binnen het bestuur.

Deze cursus is ontwikkeld in januari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de wettelijke kenmerken van vereniging en stichting
 • kent u de aansprakelijkheid van bestuur en toezichthouders
 • kent u de ontwikkelingen in governance na invoering Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Auteur

 • prof. mr. Kid Schwarz

  Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly NV. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum alsook van de hoofdredactie van de serie van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Daarnaast is hij fellow van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten