De spelregels van het getuigenverhoor

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het getuigenverhoor neemt een centrale plaats in bij de bewijslevering in civiele zaken. In de cursus De spelregels van het getuigenverhoor bespreekt mr. dr. R.J.Q. (René) Klomp de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Hij gaat onder andere in op het bewijsaanbod, het oproepen en voorbereiden van getuigen, het verschoningsrecht, de waardering van afgelegde getuigenverklaringen door de rechter, de voor- en nadelen van een (voorlopig) getuigenverhoor en getuigenverhoor in arbitrage. Daarnaast bespreekt hij het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (TK 35498) dat op 1 januari 2025 in werking zal treden.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u een getuigenverhoor goed voorbereiden
 • kunt u uw cliënt die als getuige wordt gehoord optimaal bijstaan
 • kunt u strategisch omgaan met de mogelijkheden die wet en jurisprudentie bieden

Auteur

 • mr. dr. René Klomp

  R.J.Q. Klomp (René) is zelfstandig adviseur en onder andere raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft gedoceerd op de UvA en de UU en geeft talloze cursussen op het gebied van het contractenrecht en het burgerlijk procesrecht. Als advocaat (bijna zeven jaar) en full-time raadsheer (drie jaar) beschikt hij over de nodige praktische ervaring. In het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van de Sdu publiceert hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Tevens is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht van Wolters Kluwer.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten