Concernfinanciering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Concernfinanciering is een onderwerp dat ondernemingen natuurlijkerwijs raakt. Een concern maakt in de regel gebruik van een vorm van geconsolideerd krediet en houdt ook een cash managementsysteem in stand. Doorgaans leiden de verschillende configuraties van concernfinanciering niet tot problemen. Echter, wanneer problemen optreden – dikwijls wanneer de onderneming in zwaar weer verkeert – kan concernfinanciering bewerkelijk blijken.

In deze cursus leert u het begrippenkader dat nodig is om concernfinancieringscasuïstiek te doorgronden. Daarnaast worden verschillende aspecten van centraal kasbeheer, paraplukrediet en cash pooling uiteengezet. Eveneens wordt stilgestaan bij de juridische aspecten van het overeenkomen en de werking en het aantasten van concernfinancieringsovereenkomsten. Tot slot wordt ingegaan op verschillende aansprakelijkheidsposities die verband kunnen houden met concernfinanciering.

Deze cursus is in maart 2024 inhoudelijk geüpdatet en vernieuwd.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u verschillende vormen van geconsolideerde kredietverlening en cash pooling herkennen in de praktijk
 • bent u bekend met de (juridische) voor- en nadelen van deze vormen
 • weet u wat de mogelijke gevolgen zijn van verschillende concernfinancieringsmodaliteiten voor de moeder-dochterverhouding
 • kent u de verschillende juridische aspecten die samenhangen met het aangaan, de werking en het aantasten van een concernfinancieringsovereenkomst
 • weet u wat de verschillende aansprakelijkheidsposities zijn die gerelateerd kunnen zijn aan concernfinanciering

Auteur

 • mr. dr. Chris van Oostrum

  Chris van Oostrum is als universitair docent Ondernemingsrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht). Hiervoor is hij werkzaam geweest bij verschillende onderwijs- en onderzoeksinstituten. Chris heeft zowel rechten als geschiedenis gestudeerd en is aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘Regres bij concernfinanciering’. Chris verzorgt onderwijs in de master Ondernemingsrecht en hij doet onderzoek naar concernrechtelijke vraagstukken, in het bijzonder vraagstukken die zien op concernfinanciering. Ook verricht hij onderzoek op het snijvlak van duurzaamheid en ondernemingsrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten