Privacy: Wat u moet weten over de AVG

Informatie

Privacy is iedere dag tegenwoordig wel in het nieuws. 25 mei 2018 werd ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor deze datum werd iedereen die nieuwsbrieven ontvangt van bedrijven en dienstverleners, gevraagd opnieuw toestemming  te verlenen. Privacystatements werden aangepast, disclaimers werden herzien en overeenkomsten tussen verantwoordelijken en verwerkers werden opgesteld. Alles om maar te voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens en privacy die ook wel bekend staat onder GDPR (General Data Protection Regulation). Maar wat houdt de AVG nu precies in en welke gevolgen heeft deze regelgeving voor de relatie tussen betrokkene, verantwoordelijke en verwerker? Wat is de reikwijdte van het inzagerecht en interessant daarbij is de vraag hoe het zit met profielen die worden opgesteld op basis van gegevens, door bijvoorbeeld aanbieders als Spotify en Netflix. Kunnen deze ook worden opgevraagd?

Het inzagerecht van wie het betreft is weliswaar uitgebreid, maar hoe ver reikt deze nu? Welke gegevens moeten verstrekt worden wanneer deze worden opgevraagd en welke niet? Deze vragen zullen aan de orde komen in deze cursus door mr. M. Weij (SOLV Advocaten, Amsterdam).

Daarnaast is er aandacht voor de lijn in de rechtspraak die nu zichtbaar is onder art. 35 Wbp. Het zal duidelijk worden dat onder persoonsgegevens niet wordt verstaan een juridische of medische analyse van deze gegevens. Dat bleek uit de uitspraken van het Europese Hof van Justitie (2014) en de Hoge Raad (2018).

Dan zal de verwerkersovereenkomst behandeld worden en hoe het aansprakelijkheidsregime en de vrijwaring is geregeld onder de AVG. Speciale aandacht is er ten slotte voor de verwerkersovereenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten die u als advocaat kunt gebruiken. Hoe is daarin de informatieplicht, beveiliging en vrijwaring en aansprakelijkheid geregeld? De pijnpunten in deze overeenkomst blijven daarbij niet onbesproken. 

Na het volgen van deze cursus over de AVG bent u volledig op de hoogte van de AVG, de gevolgen daarvan voor de relatie tussen betrokkene, verantwoordelijke en bewerker en van de verwerkersovereenkomst van de Orde van Advocaten die u zelf kunt gebruiken.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Kunt u omschrijven welke actuele ontwikkelingen er zijn in de bescherming van persoonsgegevens en privacy
  • Kunt u benoemen welke gegevens wel onder de reikwijdte van het inzagerecht vallen en welke niet
  • Kunt u omschrijven hoe dataportabiliteit zich verhoudt tot het inzagerecht onder de AVG
  • Weet u wat de verwerkersovereenkomst regelt en hoe zit het met  aansprakelijkheid en vrijwaring
  • Bent u op de hoogte van verwerkersovereenkomst van de Orde van Advocaten en kent u de mogelijke pijnpunten hierin

Auteur

  • mr. M. Weij

    Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.