Elektronisch contracteren

Informatie

Elektronisch contracteren heeft het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen. Van alle overeenkomsten wordt een groot deel via de digitale snelweg afgesloten. Hoe komt een overeenkomst langs elektronische weg ('op afstand') tot stand? Hoe verhoudt elektronisch contracteren zich tot de algemene verplichtingen uit boek 6 BW? Hoe worden algemene voorwaarden en disclaimers gehanteerd in de digitale omgeving? Dit zijn de belangrijkste vragen die in deze cursus worden beantwoord.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u beoordelen of een overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen;
  • kunt u beoordelen of langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomsten voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
  • kunt u uitleggen hoe een disclaimer juridisch kwalificeert;
  • kunt u uw cliënten adviseren hoe zij Algemene Voorwaarden op de juiste manier van toepassing verklaren bij elektronisch contracteren.

Auteur

  • mr. M. Weij

    Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.