Is bijstand daadwerkelijk maatwerk?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Bij de totstandkoming van de Participatiewet en zijn voorgangers is het uitgangspunt van de wetgever altijd geweest: ‘Bijstand is maatwerk’. Deze cursus gaat in op de vraag of en zo ja, in welke artikelen van de Participatiewet dit uitgangspunt herkenbaar is. Uiteraard wordt ook de rechtspraak besproken waarin de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken, de open normen in deze bepalingen invult. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wijzigingen van deze rechtspraak in de jaren na de toeslagenaffaire.

Deze cursus wordt verwacht in april 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de artikelen in de Participatiewet die het mogelijk maken om maatwerk te bieden
 • kent u de eisen die de Participatiewet stelt voor een geslaagd beroep op deze bepalingen
 • kent u de invulling die in recente rechtspraak aan de in de wet gestelde eisen wordt gegeven

Auteur

 • mr. dr. Joke de Wit

  Joke de Wit is een zeer ervaren docent op het gebied van het Staats-, bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht. Na een lange carrière als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkt zij nu als zelfstandige vanuit haar eigen bedrijf ‘Recht op bewegen’. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en voorzitter van een aantal gemeentelijke bezwaarschriftencommissies op het gebied van het sociaal domein. Ook publiceert zij regelmatig over de Participatiewet en annoteert zij rechterlijke uitspraken op het gebied van het sociaal domein. Op deze manier combineert zij de (wetenschappelijke) theorie met de praktijk van alledag.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten