Het verdelen door de rechter

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Dikwijls slagen deelgenoten – echtgenoten in een echtscheiding of erfgenamen – er niet in om het eens te worden over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap of de nalatenschap. De contractuele verdeling komt dus niet tot stand en men stapt naar de rechter. Als deelgenoten het niet eens kunnen worden, is de rechter bevoegd om te verdelen. We noemen dat de rechtsmacht van de rechter.

In deze cursus bespreekt prof. mr. dr. Stollenwerck de verdeling door de rechter. Hoe wordt deze procedure ingeleid, wie moeten in de procedure worden betrokken, welke wijzen van verdeling staan de rechter ter beschikking en wat omvat de discretionaire bevoegdheid van de rechter? Voor welke waarden worden de goederen in de verdeling betrokken? Ook aan de orde komen de sancties en dwangmiddelen voor deelgenoten die weigeren mee te werken aan de door de rechter vastgestelde (wijze van) verdeling of liegen (verzwijgen) over de omvang van de te verdelen huwelijksgemeenschap of nalatenschap. Via deze cursus wordt u goed toegerust om deze non-contractuele verdeling, de verdeling door de rechter, succesvol te kunnen voeren voor uw cliënt(en).

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • begrijpt u in welke gevallen de rechter kan verdelen
 • heeft u inzicht in wat u namens uw cliënt(en) kunt – soms zelfs zou moeten – verzoeken of vorderen
 • bent u op de hoogte van de verdelingsmogelijkheden die de rechter ten dienste staan
 • heeft u inzicht in de peildata die belangrijk zijn
 • heeft u inzicht in hoe onwillige deelgenoten kunnen worden gepareerd
 • is het u helder hoe ver de bevoegdheid van de rechter strekt
 • heeft u inzicht in de wijze waarop de voltooiing van de door de rechter bevolen verdeling kan worden gerealiseerd

Auteur

 • prof. mr. Fons Stollenwerck

  Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, oud-raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (de notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning en Grotius specialisatieopleiding Erfrecht, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN. Fons is gepromoveerd op het erfrechtelijk onderwerp 'Het fideï-commis de residuo'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten