Gezag over minderjarigen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wanneer is van belang om te weten wie gezag heeft en waarom? In de cursus 'Gezag over minderjarigen' gaat mr. dr. E.C.C. (Lies) Punselie hier nader op in. Zij behandelt het ontstaan van gezag, bespreekt de verschillende vormen van gezag en behandelt de functie van het gezagsregister. In de cursus komen ook de geschillen aan bod die kunnen ontstaan bij gezagsverkrijging en bij de uitoefening van gezag. De cursus ziet daarbij steeds op de persoon van de minderjarige en niet op het bewind en de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen. Na het volgen van deze cursus heeft u een overzicht gekregen van de verschillende juridische regelingen, mogelijkheden en valkuilen bij het gezag over minderjarigen.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2024. De cursus bestaat hoofdzakelijk uit tekst en bevat weinig video.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u inzicht gekregen in het ontstaan van gezag
 • bent u op de hoogte van de geschillen over de verkrijging en uitoefening van gezag
 • heeft u inzicht in de lijnen die er zijn te ontdekken in de rechtspraak
 • kunt u deze inzichten vertalen naar uw eigen praktijk

Auteur

 • mr. dr. Lies Punselie

  Prof. Lies Punselie is hoogleraar familierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij is deskundig op het terrein van het familierecht. Naast haar functie aan de universiteit is zij raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag en docent aan het Instituut van Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), het opleidingsinstituut van de vFAS. Zij is medewerker van de Groene Serie personen- en familierecht, Tekst & Commentaar en het tijdschrift Rechtspraak familierecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten