Procederen in het Sociaal zekerheidsrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt het procederen binnen het sociaal zekerheidsrecht. Wilt u in bezwaar, beroep of hoger beroep succesvol procederen tegen beslissingen in sociale zekerheidszaken? Dan heeft kennis van het specifieke procesrecht een duidelijke meerwaarde. In deze cursus komen onderwerpen aan bod zoals de aanvraag van de uitkering en het medisch onderzoek door UWV. Die informatie vormt de basis voor de beslissingen die UWV neemt en voor de start van een procedure. Vervolgens maakt u in de cursus kennis met de procedures in bezwaar en (hoger) beroep en met de specifieke termijnen die spelen. Verder raakt u vertrouwd met de mogelijkheden van een voorlopige voorziening en leert u de procesrechtelijke complicaties die zich voor kunnen doen bij procederen.

Deze cursus wordt verwacht in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van alle relevante aspecten van procederen in sociale zekerheidszaken
 • kent u de gelaagde structuur van de toepasselijke wetgeving bij procederen in sociale zekerheidszaken
 • weet u aan welke formele en materiële eisen het (medisch) onderzoek van UWV moet voldoen
 • kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening breder inzetten
 • weet u hoe om te gaan met veelvoorkomende procesrechtelijke complicaties in sociale zekerheidszaken

Auteur

 • mr. Ben van Meurs

  Ben van Meurs is advocaat bij KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Hij procedeert en adviseert vooral in arbeidszaken, inclusief pensioen en grensarbeid, over werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en in onderwijszaken. Zijn cliënten zijn zowel werkgevers/instellingen als werknemers. 

  Naast advocaat is Ben ook docent arbeids- en socialezekerheidsrecht bij verschillende juridische opleiders, lid van de landelijke geschillencommissie WMS (de Wet medezeggenschap op scholen) en plaatsvervangend voorzitter van een bezwaaradviescommissie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten