Actualiteiten Bouwrecht 2024-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Actualiteiten Bouwrecht 2024-I bespreekt mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland relevante uitspraken voor de dagelijkse praktijk. Hij gaat onder andere in op de waarschuwingsplicht, informatieplicht, aansprakelijkheid en gebreken. Ook behandelt hij uitvoerig de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2024 in werking is getreden.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van recente jurisprudentie en wetsontwikkeling op het gebied van het bouwrecht
 • benut u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
 • kunt u deze kennis toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. ir. Frank van Cassel-van Zeeland

  Frank van Cassel-van Zeeland (1971) is ongeveer 25 jaar jurist en heeft circa 22 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Frank was eerder (vanaf 1999) docent privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als advocaat is Frank eerder werkzaam geweest op de Zuid-as (Simmons & Simmons), maar tegenwoordig voert hij zelfstandig kantoor. Zijn specialisme is civiel bouwrecht, een functioneel rechtsgebied binnen het privaatrecht. Privaatrechtelijk bouwrecht wordt onder andere gekenmerkt door verjarings- en vervaltermijnen. Frank geeft inmiddels meerdere jaren cursus op dit gebied. Hij schrijft voorts voor Wolters Kluwer in de Groene Serie Vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Frank publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij diverse cursussen, onder andere bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten