Recente rechtspraak Personen- en Familierecht 2019 - II

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Personen- en Familierecht bespreekt mr. dr. M.L.C.C. Lückers (advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden) jurisprudentie uit de periode maart – augustus 2019. Aan de orde komen onder meer: uitspraken over partner- en kinderalimentatie en gezag en omgang. De docent gaat tevens in op de Wet Herziening partneralimentatie, welke in januari 2020 in werking treedt. 

 

Deze cursus is opgenomen in september 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het Personen- en Familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. M.L.C.C. Lückers

    Myriam Lückers is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder was zij senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en als strafrechter verbonden aan de rechtbank Rotterdam en kinderrechter. Zij promoveerde in 1994 op: "EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag: A whole code of juvenile law" en heeft vele publicaties op haar naam staan op het gebied jeugdstrafrecht en familierecht.

    Voorts is zij redacteur van het Echtscheidingsbulletin (EB), redacteur Rechtspraak Familierecht (RFR), redacteur Commentaar Strafvordering eindonderzoek en vooronderzoek (SDU) en redacteur Commentaar Strafrecht (SDU) en docent bij onder meer SSR, Kluwer en OSR.