Inleiding ruimtelijk ordeningsrecht

Informatie

Grond in Nederland is schaars en om tot een evenwichtige en leefbare situatie te komen moet er zorgvuldig worden omgegaan met de beschikbare ruimte. De behoeften en belangen moeten zorgvuldig worden afgewogen en bestemmingen moeten elkaar kunnen verdragen. Om dit te reguleren heeft de wetgever aan de overheid een juridisch kader en instrumentarium verstrekt voor de wijze van gebruik van de gronden en wat op die gronden mag worden gebouwd. In deze e-learning worden de basisbeginselen van het recht op de ruimtelijke ordening uiteengezet. Aan de orde komen de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening). In het eerste deel staat de rol van het Rijk en de provincies centraal en in het tweede deel wordt de functie van de gemeente en het centrale instrument van het bestemmingsplan uiteengezet.      

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Kent u de algemene uitgangspunten van het ruimtelijk ordeningsrecht;
  • Heeft u inzicht in het ruimtelijk beleid;
  • Kent u de reikwijdte van het interventie-instrumentarium;
  • Kunt u inschatten welke gevolgen wijzigingen in het bestemmingsplan heeft in de praktijk;
  • Heeft u kennisgemaakt met casuïstiek uit het ruimtelijk ordeningsrecht. 

Auteur

  • mr. E.T. Sillevis Smitt

    Eveline Sillevis Smitt is advocaat-partner bij AKD te Rotterdam. Zij is expert op het gebied van het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening).  Eveline Sillevis Smitt wordt zowel in Chambers Europe als in The Legal 500 aangeprezen.  Zij studeerde af aan de Universiteit Leiden en heeft in Brugge de postdoctorale opleiding Europees Recht afgerond. De specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht heeft zij vervolgens cum laude afgerond. Eveline Sillevis Smitt treedt met name op voor grote en middelgrote bedrijven in de zwaardere industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de energiebranche, de afvalverwerking en in de projectontwikkeling. Naast haar praktijk heeft Eveline Sillevis Smitt diverse publicaties op haar naam staan en is zij docent ruimtelijk bestuursrecht bij de postdoctorale vastgoedopleiding bij de NOVAM en treedt zij op als spreekster bij SBO.