Ontwikkelingen Relatievermogensrecht en Familierecht 2019

Informatie

In de cursus Ontwikkelingen Relatievermogensrecht en Familierecht 2019 bespreken mr. dr. L.H.M. (Louis) Zonnenberg en prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek relevante actuele onderwerpen en uitspraken in hun vakgebied. Zij gaan daarbij onder andere in op de Wet herziening partneralimentatie, het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding en geven hun eigen visie op opvallende jurisprudentie.

Deze cursus is opgenomen eind oktober 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het relatievermogensrecht en familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen, oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en tevens is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht. 

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Tevens is hij voorzitter van de sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

    Paul Vlaardingerbroek heeft veelvuldig gepubliceerd over het familie- en jeugdrecht in ruime zin.