De zieke werknemer

Informatie

In de cursus De zieke werknemer neemt Pauline Burger u mee in de regels omtrent de zieke werknemer en welke ontwikkelingen daarin zijn. Als eerste wordt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling besproken, daarna komt de loondoorbetalingsplicht aan bod en de weigeringsgronden van het recht op loondoorbetaling. Ook wordt er in deze cursus besproken dat de werkgever een re-integratieplicht heeft en dat de medewerker verplicht is hier aan mee te werken. Uiteraard wordt ook de regelgeving vanuit het UWW (poortwachter) besproken. Tenslotte wordt de ontslagbescherming van de zieke werknemer besproken maar ook de ontslaggronden die van toepassing kunnen zijn.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de regels omtrent de zieke werknemer toepassen in de praktijk;
  • weet u welke ontwikkelingen er zijn in de regelgeving omtrent de zieke werknemer.

Auteur

  • mr. P.H. Burger

    Pauline Burger is sinds 1999 advocaat en thans werkzaam bij Sprengers Advocaten. Daarvoor was zij docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. 
    Zij adviseert werkgevers, werknemers en ondernemingsraden en vakbonden, op het terrein van het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Regelmatig verzorgt zij scholingen, onder andere voor het Instituut voor Arbeidsrecht.