Recente Rechtspraak Arbeidsrecht 2019-III

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Arbeidsrecht worden de belangrijkste uitspraken uit de periode van juli t/m december 2019 besproken. Mr. F.A. Chorus gaat in op vier uitspraken waaronder uiteraard die over de slapende dienstverbanden (Xella). Verder bespreekt hij tijdige verzoeken om transitievergoeding en billijke vergoedingen (Omega), opzegverbod tijdens ziekte (Achmea) en tenslotte het eenzijdig wijzigingsbeding (Fair Play Centers).

 

Opgenomen: December 2019

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie uit de voorgaande periode samenvatten;
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Auteur

  • mr. F.A. Chorus

    Felix Chorus is Partner en Arbeidsrechtspecialist bij De Koning Vergouwen Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd in 2005 beëdigd als advocaat. Felix Chorus heeft een grote ervaring opgebouwd in complexe arbeidsrechtszaken van diverse aard. Naast zijn werk geeft Felix Chorus regelmatig cursussen en gastcolleges, publiceert hij in juridische vakbladen en verzorgt hij seminars.