Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Informatie

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen.

De NOW geldt voor werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies. De werkgever dient het loon aan de werknemers volledig door te betalen, maar kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. 

Pascal Kruit legt in deze cursus uit wat de maatregel precies inhoudt en zal dit verduidelijken aan de hand van voorbeelden.

Deze cursus is opgenomen in april 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • weet u of een werkgever gebruik kan maken van deze regeling
  • weet u hoe een werkgever gebruik kan maken van de regeling

Auteur

  • mr. dr. P. Kruit

    Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.