Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Informatie

In deze cursus wordt het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) besproken. Vergelijking van de huidige wetgeving met de voorgestelde WBTR, mogelijke bestuursmodellen, aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders, op de WBTR aansluitende sectorale regelgeving en kritiek op de WBTR worden door mr. C. de Groot en mr. dr. J. Nijland besproken en in een bredere context geplaatst.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de huidige wetgeving met de voorgestelde WBTR vergelijken;
 • kunt u de mogelijke bestuursmodellen beschrijven;
 • kunt u de aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders beoordelen;
 • kunt u de verhouding tussen de WBTR en de aansluitende sectorale regelgeving beschrijven;
 • kunt u een standpunt innemen over de voorstelde WBTR.

Auteur

 • mr. C. de Groot

  Cees de Groot studeerde in 1985 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de afstudeerrichting sociaal-economisch recht. Tijdens het laatste jaar van zijn studie was hij als student-assistent verbonden aan de afdeling Europees en economisch recht. Daarna was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden en als universitair docent aan de afdeling Handelsrecht/Ondernemingsrecht, en is nu universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift ‘Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective’.

  Binnen het ondernemingsrecht houdt Cees de Groot zich voornamelijk met de volgende onderwerpen bezig: governance, waaronder corporate governance en semi-public sector and civil society governance, (organieke) medezeggenschap en personenvennootschappenrecht.

 • mr. dr. J. Nijland

  Jelle Nijland is afgestudeerd in de richtingen notarieel recht en civiel recht en in 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd’ waarin de rol die de overheid binnen de in Boek 2 BW geregelde rechtsfiguren speelt, centraal staat.

  Jelle Nijland is docent Ondernemingsrecht bij de afdeling Ondernemingsrecht en coördinator van de opleiding International Business Law (IBL). Daarnaast is hij lid van de redactie van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en auteur voor de Groene Serie. Hij publiceert onder andere op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij adviseert verschillende partijen over onderwerpen met betrekking tot overheidsinvloed binnen ondernemingen zoals ministeries en (organen van) staatsdeelnemingen en hij verzorgde een briefing aan de parlementaire enquêtecommissie Fyra.