Fiscaal Journaal maart 2020

Informatie

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze nieuwe presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cor Overduin. Samen bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • maatregelen m.b.t. coronacrisis
 • fraus legis bij niet-aftrekbare rente op achtergestelde lening
 • fiscale boete en verwijtbaarheid parfumdistributeur
 • tuchtklacht adviseur Cyprusroute
 • model vaststellingsovereenkomst openbaar na WOB-verzoek
 • het anoniementarief in de LB en art. 6 EVRM

Daarnaast is er een korte special over de stand van zaken m.b.t. box 3.

De cursus is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij hebben hem echter ook voor advocaten beschikbaar gesteld omdat de materie vanuit fiscaal oogpunt ook voor u als advocaat erg relevant en interessant kan zijn.

Deze cursus is opgenomen in maart 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de aandachtspunten m.b.t. de belangrijkste maatregelen rondom de coronacrisis
 • begrijpt u waarom fraus legis van toepassing was bij de rente op een achtergestelde lening
 • weet u welke rol verwijtbaarheid speelt bij het uitdelen van fiscale boetes
 • weet u op grond waarvan de adviseur aansprakelijk werd gesteld bij een Cyprusroute
 • kent u de voor- en nadelen van het gebruik van de vaststellingsovereenkomst
 • kent u de gevaren van het anoniementarief in samenhang met art. 6 EVRM
 • kent u de laatste ontwikkelingen op het gebied van box 3

Auteur

 • mr. H.Ph. Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • drs. C. Overduin

  Cor Overduin is sinds 1987 actief als belastingadviseur. Cor heeft ruime ervaring met Tax Technology, met name inzake het opzetten van TCF's (Tax control frameworks) en advisering inzake fiscale risicobeheersing voor grote(re) organisaties. Voorts begeleidt hij familiebedrijven/directeur-grootaandeelhouders fiscaal en financieel. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, waaronder de begeleiding van expatriates. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op  advisering inzake vermogensopbouw in privé (box 3, bv, etc.); in dat kader voert hij ook de procedures inzake box 3 (massaal bezwaar). Daarnaast bekleedt Cor diverse nevenfuncties, onder andere: vice-voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid redactie Fiscaal Praktijkblad (uitgeverij Fiscaal UptoDate).Tot slot is hij lid van het Consortium van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT), namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).