Huurprijstoetsing bedrijfsruimte

Informatie

Huurprijstoetsing wordt ook wel gezien als een eigen specialisme binnen het specialisme huurrecht. Het is een veelzijdig leerstuk, waarbij het gaat om rekenen met huurprijzen en vierkante meters. Het gaat echter ook om juridische kwesties als: kan de huurprijs al getoetst worden? Ondanks het feit dat het leerstuk maar twee wetsartikelen betreft (art. 7:303 en 7:304 BW) is het een ingewikkeld onderwerp omdat enkele andere leerstukken nauw samenhangen met het toetsen van huurprijzen. Om dit onderwerp inzichtelijk te maken, wordt u aan de hand van een mindmap door de theorie geleid. Een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk laten u zien hoe huurprijstoetsing in zijn werk gaat. Voor het volgen van de cursus is het noodzakelijk dat u het verschil kent tussen winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte (kantoorruimte en woonruimte worden in deze cursus niet behandeld) en wordt kennis van de algemene beginselen van contractenrecht als bekend verondersteld.

Geactualiseerd: april 2019

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u bepalen of toetsing van de huurprijs mogelijk is;
 • kent u het verschil tussen huuropties en (huur-)verlengingsperioden;
 • kent u het verschil tussen de 7:304 en 7:303-procedure;
 • kunt u deskundigenrapporten interpreteren en van commentaar voorzien;
 • bent u zich bewust van de consequenties voor de huurprijs indien huurder verbeteringen aan het gehuurde aanbrengt;
 • herkent u afwijkende bedingen in huurovereenkomsten;
 • kunt u adviseren over de invloed op de huurprijs van bepalingen in huurovereenkomsten.

Auteur

 • mr. E.P.W. Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.