Blockchain: hype of belofte?

Informatie

Na de groeiende aandacht voor bitcoin is inmiddels ook de onderliggende technologie in beeld gekomen: blockchain. Blockchain staat in de spotlights. De impact van deze technologie lijkt geen grenzen te kennen en wordt vergeleken met de komst van het internet. Veel organisaties investeren daarom in pilots om te experimenteren met toepassingen van blockchain. 
Er zijn zowel positieve als negatieve geluiden. Bitcoin als toepassing voor P2P-transacties staat buiten het reguliere betalingssysteem en het toezicht daarop. Het leent zich daarom momenteel goed voor malafide transacties. Maar blockchain biedt ook mogelijkheden om de herkomst en bewerking van grondstoffen door een keten heen te volgen. Dit maakt het gemakkelijker om de echtheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van eindproducten aan te tonen. In deze cursus maakt u kennis met blockchain technologie. Er wordt ingegaan op de werking van de technologie, toepassingen ervan in de praktijk, implementatie en risico’s. 

Geactualiseerd: april 2018

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beschrijven wat blockchain technologie is en hoe het op hoofdlijnen werkt;
  • begrijpt u de voordelen die blockchain biedt;
  • kunt u opsommen welke verschillende typen blockchain er zijn;
  • kunt u de belangrijkste concepten en toepassingen van blockchain beschrijven;
  • begrijpt u voor welke organisaties en processen blockchain interessant is;
  • begrijpt u de huidige knelpunten en risico’s van de technologie;
  • kunt u de mogelijkheden en gevolgen voor uw beroepsgroep benoemen.

Auteur

  • drs. T.W. Grievink

    Drs. T.W. Grievink startte na zijn studie Bedrijfskunde in Rotterdam in 2006 als management consultant bij KPMG. Hij heeft veel ervaring met datamanagement en procesmanagement waaronder het inrichten van enterprise datawarehouses en ontwerpen van processen. Hij publiceert met regelmaat over het vakgebied datamanagement en wordt gevraagd als trainer / spreker op business events over datamanagement en innovaties (zoals blockchain). Thijs heeft veel ervaring in de financiële sector. In 2013 stapte hij over naar Bisnez Management.