Recente rechtspraak Arbeidsrecht 2020-I

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Arbeidsrecht worden de belangrijkste uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht uit de periode van januari t/m mei 2020 besproken. Mr. M.W. Koole gaat in op acht uitspraken van de Hoge Raad.

Hierin staan de volgende vragen centraal: 

 • Een werknemer die heeft gefraudeerd in het sollicitatieproces kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden buiten de arbeidsrechtelijke spelregels om?
 • Is het mogelijk om de ketenregeling te ontduiken via een payrollovereenkomst?
 • Welk toetsingsmoment dient de rechter in hoger beroep te hanteren (ex tunc of ex nunc)?
 • Kan een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden of anderszins beëindigd?
 • Indien de rechter de werkgever veroordeelt tot herstel van de arbeidsovereenkomst, kan hij dan in dezelfde uitspraak de werkgever veroordelen tot betaling van het loon vanaf de hersteldatum?
 • Is er bij herplaatsing sprake van gedeeltelijke beëindiging en daarmee een transitievergoeding?
 • Mag een werknemer haar re-integratieverplichtingen opschorten wegens het feit dat het loon niet is betaald?
 • Is uitsluiting van een OR-lid met of zonder waarschuwing vooraf mogelijk?

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie uit de voorgaande periode samenvatten
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. M.W. Koole

  Michiel Koole is partner bij HDK Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 2003 beëdigd als advocaat. Zijn aandachtsgebieden zijn met name concurrentiegeschillen, medezeggenschap en conflicten rond (statutair) directeuren. Naast zijn werk annoteert Michiel Koole juridische uitspraken, levert hij bijdragen aan juridische literatuur en verzorgt hij seminars.