Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2020-I

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Relatievermogensrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode  (januari- juni 2020) behandeld. In deze cursus wordt jurisprudentie besproken over de uitsluitingsclausule, vergoedingsrechten en fiscaliteit. De docent gaat daarnaast ook in op het relatievermogensrecht in het algemeen, waaronder de kosten huishouding en aansprakelijkheid en draagplicht. Mr. dr. Louis Zonnenberg gaat tevens in op de gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Tot slot bespreekt hij van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot pensioendeling.

 

Deze cursus is opgenomen in juni 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het Relatievermogensrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen, oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en tevens is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht.