Actualiteiten civiel Jeugdrecht 2020

Informatie

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar (medio 2019-2020) besproken. Mr. I.J. Pieters en mr. bc. A.P. van der Linden gaan in op onderwerpen als zorgen om de jeugdzorg, recht op jeugdhulp, omgang binnen jeugdbeschermingsmaatregelen en gezagsbeëindiging. Tevens staan zij stil bij medische behandelingen en vervangende toestemming alsook toestemming voor vakantie binnen jeugdbeschermingsmaatregelen.

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het civiele Jeugdrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
 • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • mr. I.J. Pieters

  Ivo Pieters is sinds 1999 advocaat en is momenteel werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Hij is tevens vFAS-echtscheidingsmediator en MfN-mediator. De heer Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator en heeft ook zelf veel ervaring opgedaan als bijzondere curator. Hij is daarnaast ook werkzaam als (kinder)rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook publiceert hij regelmatig in diverse juridische vakbladen.

   

 • mr. bc. A.P. van der Linden

  (Oud-)kinderrechter in de rechtbank Amsterdam, (oud-)raadsheer-plv in de Gerechtshoven in ’s-Hertogenbosch en Den Haag. Voorzitter/lid-jurist van het Beroepscollege SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en bij de Klachtencommissie Jeugdhulp in de regio Eemland (Amersfoort e.o.). Tevens auteur, docent en adviseur civiel- en strafrechtelijke onderdelen Familie- en Jeugd(straf)recht.