Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2020

Informatie

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar (medio 2019-2020) besproken. mr. H.A. Gerritse en mr. H.J. Veen gaan in op onderwerpen als de toepassing jeugdstrafrecht bij adolescenten, wisselwerking jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht en verhoorbijstand bij minderjarigen. Tevens bespreken zij slachtoffer en spreekrecht in combinatie met minderjarige verdachten alsook de strafbeschikking bij minderjarigen en bewijsperikelen. 

Deze cursus is ontwikkeld in september 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het Jeugdstrafrecht
•    kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
•    kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

  • mr. H.A. Gerritse

    Jetty Gerritse is senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Zij heeft als specialisatie het jeugdstrafrecht, maar behandelt als meervoudige kamer voorzitter ook zaken van meerderjarigen. Daarnaast is zij jarenlang rechter-commissaris geweest en heeft ruim 9 jaar gewerkt bij de afdeling familie- en jeugdrecht, waar onder andere ondertoezichtstellingen en andere civiele maatregelen worden beoordeeld.

  • mr. H.J. Veen

    Harrold Veen is ruim 28 jaar advocaat in de strafpraktijk en heeft ruime ervaring in het Straf- en Jeugd(straf)recht.
    Binnen het kantoor komen de verschillende disciplines samen. Daarnaast geeft hij regelmatig gastcolleges en beoordeelt hij Officieren van Justitie voor de SSR in het kader van de af te leggen proeve van bekwaamheid ter zitting.