Recente rechtspraak Familierecht 2020-II

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Familierecht 2020-II bespreekt prof.mr. em. Paul Vlaardingerbroek jurisprudentie uit de periode maart 2020 – augustus 2020. Aan de orde komen onder meer uitspraken over partner- en kinderalimentatie en gezag en omgang. Ook gaat hij nader in op relevante wetsvoorstellen en -wijzigingen op het gebied van familierecht.

Deze cursus is opgenomen in september 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.Tevens is hij lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Eindhoven) en auteur van diverse publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht.