Verdieping Wet franchise

Informatie

In de cursus Verdieping Wet franchise bespreken mr. Annelies van Zoest en mr. Tessa de Mönnink de Wet franchise die naar ieders verwachting vanaf 1 januari 2021 van kracht is. Zij gaan dieper in op de belangrijkste – en in sommige gevallen ook wel omstreden – onderwerpen in de Wet franchise. Tevens maken zij inzichtelijk, op basis van hun jarenlange ervaring, wat een praktische manier is om om te gaan met deze nieuwe wet. Zij gaan daarbij onder andere in op de precontractuele informatieverplichtingen, zorgplichten, goodwill en non-compete, instemmingsrechten en drempelwaarden, het overgangsrecht en het gemaakte onderscheid tussen franchisenemers die gevestigd zijn in en buiten Nederland.

Voor deze cursus is enige basiskennis van de Wet franchise vereist. In dit kader wordt het aanbevolen om eerst de cursus Introductie Wet franchise te volgen.

Deze cursus is opgenomen oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de knelpunten en mogelijk gevoelige aspecten die voortvloeien uit de Wet franchise
  • kunt u deze inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. T. de Mönnink

    Tessa de Mönnink is advocaat in Amsterdam sinds 1998 en werkt thans als advocaat/partner bij Parker Advocaten. Zij begon haar carrière bij Allen & Overy in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in het (internationale) contractenrecht en procesrecht. Tessa adviseert en procedeert op het gebied van het contractenrecht met een bijzondere focus op distributie-, franchise- en agentuurrelaties, zowel in een nationale als een internationale setting. Tessa is (mede-)oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht (Vereniging DFA) en zij is Expert Nederlands recht bij het International Distribution Institute (IDI). Tessa publiceert regelmatig artikelen voor juridische tijdschriften. Ook spreekt zij regelmatig op seminars, zowel in binnen- als buitenland.

  • mr. A. van Zoest

    Annelies van Zoest is al meer dan 25 jaar als advocaat werkzaam op het gebied van IP en contractenrecht met een focus op franchising. Zij procedeert met regelmaat in geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers. Zij Annelies is partner bij Parker advocaten in Amsterdam. Zij rekent nationale en internationale ondernemingen in uiteenlopende sectoren tot haar cliënten. Zij was jarenlang lid van de juridische commissie van de NFV (Nederlandse Franchisevereniging) en heeft een prominente plek in franchiseland verworven. Ook is zij actief lid van juridische samenwerkingsverbanden en verenigingen op het gebied van IE en Franchising waaronder de juridische vereniging DFA (Distributie, Agentuur en Franchise).