Van schuld tot noodweer(exces): leerstukken materieel strafrecht

Informatie

Deze cursus is bedoeld om uw kennis van het materieel strafrecht op te frissen dan wel bij te spijkeren. Allereerst worden aan de hand van een beslissingsmodel de voorvragen uit art. 348 Sv en de hoofdvragen van art. 350 Sv behandeld. Met het beslissingsmodel kan worden bepaald of er redenen zijn om de vervolging te schorsen en of er redenen zijn voor een vrijspraak of een ontslag van alle rechtsvervolging. Vervolgens worden de strafuitsluitingsgronden uiteengezet en in de daarop volgende delen komen de belangrijkste leerstukken uit het materieel strafrecht aan de orde: Opzet, Voorwaardelijk opzet, Culpa, Roekeloosheid, Noodweer en Noodweerexces en Medeplegen. In ieder deel komt de theorie in tekst in beeld en daarnaast bespreekt de docent, mr. dr. P.P.J. van der Meij (Cleerdin & Hamer Advocaten, Amsterdam) voor de camera enkele belangrijke uitspraken die gaan over het leerstuk.

Na het volgen van deze cursus heeft u een goede basis voor uw strafrechtpraktijk.  

Deze cursus vervangt de cursus Inleiding materieel strafrecht.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de strafuitsluitingsgronden benoemen
  • kunt u bepalen wanneer er sprake is van voorwaardelijk opzet
  • kunt u medeplegen van medeplichtigheid onderscheiden
  • kunt u beoordelen wanneer er sprake is van noodweer, noodweerexces of putatief noodweer

Auteur

  • mr. dr. P.P.J. van der Meij

    Patrick van der Meij is sinds 1 augustus 2010 werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin en Hamer Advocaten te Amsterdam. Voordat hij tot Cleerdin en Hamer toetrad, werkte Patrick van der Meij als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als rechter in de rechtbank Noord-Holland. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de verhouding tussen de procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek en de plaats die de advocaat met zijn cliënt inneemt in die procesfase. Patrick van der Meij heeft veel uiteenlopende publicaties op zijn naam staan in juridische tijdschriften en boeken. Hij geeft vaak cursussen en lezingen over strafrechtelijke onderwerpen bij diverse universiteiten en onderwijsinstellingen.