Veilig in de cloud? Risicomanagement bij data outsourcing

Informatie

Wanneer informatiebeveiliging niet goed geregeld is, kan dat voor een organisatie grote financiële gevolgen hebben. In deze diepgaande cursus over informatiebeveiliging, geven mr. M. Weij en V. van den Brand u meer inzicht in de risico's binnen organisaties en in het bijzonder wanneer er gebruik wordt gemaakt van de cloud of andere vormen van data outsourcing. Cybersecurity expert V. van den Brand legt u uit hoe u de risico's kunt herkennen en beheersen. Mr. M. Weij vult vanuit zijn juridische rol aan met welke wet- en regelgeving u te maken krijgt als het gaat om informatiebeveiliging. 

Heeft u cliënten die werken in de cloud of doet u dit zelf binnen uw eigen praktijk of kantoor? Overweegt u of uw cliënt om deze stap te maken? Dan helpt deze cursus u om inzicht te krijgen in de risicobeheersing en de stappen die gezet moeten worden om de zaken voor u en uw cliënten goed op orde hebben.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Kunt u het belang van informatiebeveiliging benoemen.
  • Kunt u voor uzelf en uw klant in kaart brengen welke informatiebeveiligingsrisico's er zijn en hoe die beheerst kunnen worden.
  • Kunt u benoemen welke beveiligingsmiddelen er bestaan en hoe deze ingezet kunnen worden binnen een organisatie. 
  • Kent u de beveiligingsstandaarden in de markt. 
  • Weet u wat cloud computing is, welke vormen er zijn en welke risicoprofielen daarbij horen.
  • Kunt u de beveiligingsmaatregelen opnoemen die er specifiek voor cloud computing bestaan.
  • Weet u welke stappen u of uw klant moet zetten bij het outsourcen van data.

Auteur

  • mr. M. Weij

    Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.