Btw, overdrachtsbelasting en onroerende zaken

Informatie

Overdrachtsbelasting en btw zijn van belang voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Deze heffingen spelen niet alleen een grote rol bij aankoop van vastgoed, maar tevens bij de ontwikkeling en verkoop en de exploitatie en gebruik. In deze cursus leert u de hoofdlijnen van beide heffingen als het gaat om vastgoed. Vanuit de vastgoedpraktijk krijgt u direct toepasbare praktische vuistregels aangereikt. U raakt verder vertrouwd met de relevante Nederlandse en EU regelgeving- en jurisprudentie op dit gebied van het belastingrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de hoofdlijnen van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting en de hierbij relevante wetgeving benoemen;
  • kunt u in hoofdlijnen het verloop van de heffing van btw en overdrachtsbelasting bij de levering van onroerende zaken samenvatten; 
  • kunt u de btw-gevolgen van verhuur van onroerende zaken beschrijven;
  • kunt u de belangrijkste begrippen als: 'recht op aftrek', 'herziening' en 'economische eigendom' uitleggen;
  • kunt u de belangrijkste jurisprudentie van zowel Nederlandse rechters als het EU Hof van Justitie op het gebied van btw, overdrachtsbelasting en onroerende zaken samenvatten.

Auteur

  • prof. dr. R.A. Wolf

    Redmar Wolf (1966) is Senior Counsel bij Baker & McKenzie Amsterdam, hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is redactielid van de uitgave Vastgoed fiscaal & Civiel (Sdu) en auteur van tal van (wetenschappelijke) publicaties.