Ondernemerschap en fiscale eenheid in de btw

Informatie

Het ondernemerschap neemt een centrale plaats in in de btw-wetgeving. Zonder de kwalificatie van ondernemer krijgt men de voorbelasting niet terug van de Belastingdienst. Verder kan alleen de ondernemer goederen verwerven uit andere EU-lidstaten of goederen importeren.  In deze cursus zal de docent ingaan op de vereisten voor het ondernemerschap en de gevolgen hiervan. Vervolgens komen het begin en einde van het ondernemerschap aan bod. De docent behandelt een aantal bijzondere gevallen. De cursus wordt afgesloten met het verschijnsel fiscale eenheid voor de btw. 

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:
• inzichtelijk maken wie de ondernemer is voor de btw en wat de gevolgen zijn van het ondernemerschap;
• verduidelijken wanneer ondernemerschap en fiscale eenheid aan de orde is;
• problemen met ondernemerschap constateren en benoemen aan de hand van terugkerende thema’s;
• de koppeling naar de hedendaagse praktijk maken.
 

Auteur

  • mr. drs. J. Gruson

    Mr. drs. John Gruson is btw-adviseur bij Deloitte Nederland en werkzaam op het Indirect Tax Knowledge Centre van Deloitte. In samenwerking met zijn praktijkcollega’s verstrekt hij Nederlands en internationaal belastingadvies op het gebied van de indirecte belastingen. Naast zijn advieswerk schrijft hij ook artikelen voor diverse tijdschriften en verzorgt annotaties bij jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving. John geeft regelmatig presentaties over btw-gerelateerde onderwerpen. Naast zijn advieswerk is John universitair docent aan de Erasmus School of Economics en buitenpromovendus aan de Erasmus School of Law bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderwerp van zijn onderzoek is 'btw en soft law'.