Douanekansen en -valkuilen voor het mkb

Informatie

Douane is meer dan het rode en groene poortje op Schiphol. Grensoverschrijdende handelsstromen nemen in omvang en complexiteit toe en worden volop geraakt door het douanerecht. Dit biedt kansen, maar creƫert ook valkuilen. Het douanerecht, dat bestaat uit fiscale en niet-fiscale componenten, bestaat uit een keur van nationale, Europese en internationale regels. In deze cursus wordt vooral ingegaan op de fiscale maatregelen en wordt het bos aan regelgeving inzichtelijk gemaakt. Daarnaast raakt u bekend met termen als douaneschuld, tariefclassificatie, oorsprong, douanewaarde en bijzondere regelingen. Tot slot weet u na het volgen van de cursus wat de douanerechtelijke betekenis is van vrijhandelsakkoorden, handelsoorlogen en actuele ontwikkelingen als de Brexit.

Deze cursus is geactualiseerd in december 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de kansen en valkuilen identificeren die voortkomen uit het douanerecht voor met name het mkb
  • kunt u in de basis uitleggen wat het douanerecht betekent en wat de wettelijke bronnen van het douanerecht zijn
  • begrijpt u termen als douaneschuld, tariefclassificatie, oorsprong en douanewaarde in de basis
  • kunt u op hoofdlijnen aangeven welke douaneschorsingsregelingen kunnen worden toegepast ten aanzien van verschillende goederenstromen
  • kent u de douanerechtelijke betekenis van actuele ontwikkelingen m.b.t. handelsliberalisatie en protectionisme

Auteur

  • M.L. Schippers LLM

    Martijn L. Schippers is als docent-onderzoeker verbonden aan de sectie Belastingrecht van de Erasmus School of Law. In die hoedanigheid legt hij zich, naast het schrijven van een proefschrift, toe op het schrijven van diverse academische en professionele publicaties over (indirecte) belastingen en in het bijzonder het douanerecht. Voor zijn publicaties in 2019 ontving hij op 24 januari 2020 de door Wolters Kluwer ingestelde Stevensprijs 2019. Naast publiceren houdt Martijn zich bezig met het verzorgen van onderwijs in de masteropleidingen Fiscaal Recht en Fiscale Economie, variant indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook daarbuiten verzorgt hij onderwijs en cursussen voor onder andere de universiteiten in Antwerpen, Lund en Maastricht, IBFD, NOB en PE Academy. Daarnaast is hij verbonden aan EFS, Erasmus University Rotterdam als programma coƶrdinator van de prestigieuze Engelstalige Post-Master in EU Customs Law. Tot slot maakt Martijn sinds oktober 2014 deel uit van het Global Trade & Customs team van EY Nederland.