De statutair bestuurder

Informatie

De statutair bestuurder bekleedt een bijzondere positie, niet alleen in de vennootschap maar ook in het recht. De relatie van de statutair bestuurder tot de nv of bv kan als duaal gekenmerkt worden: enerzijds is er sprake van een functionele band, anderzijds is er een contractuele verhouding. Hoogleraar Leonard Verburg behandelt in deze cursus de bijzondere posities die de statutair bestuurder kan innemen ten opzichte van de vennootschap. Naast het duale karakter van de verhouding van de statutair bestuurder tegenover de nv of bv, gaat hij in op de taakstelling van de statutair bestuurder en de verhouding tot de raad van commissarissen en Algemene Vergadering. Tevens zal professor Verburg ingaan op de juridische figuur van de functioneel bestuurder en zullen de managementovereenkomst besproken worden, evenals de 15 april-arresten. Tot slot wordt het ontslag van de bestuurder van start tot finish behandeld waarbij ook recente jurisprudentie en de invoering van wet arbeidsmarkt in balans wordt besproken.

Geactualiseerd: december 2019

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten van de statutair bestuurder
  • bent u zich bewust van de gevolgen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt als het gaat om het benoemen en het ontslag van de bestuurder
  • kunt u praktische tips and tricks of the trade toepassen in uw praktijk
  • kunt u de juridische valkuilen omtrent de statutair bestuurder herkennen

Auteur

  • prof. mr. L.G. Verburg

    Leonard Verburg is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn aandachtsgebied bestrijkt het arbeidsrecht in brede zin. Hij heeft bijzondere belangstelling voor het ontslagrecht, het cao-recht, transactiegerelateerde arbeidsrechtelijke vraagstukken, Europese invloeden, het medezeggenschapsrecht (onderwerp van zijn promotie in 2007) en de positie van de statutair bestuurder. Zijn leeropdracht betreft het sociaal recht. 
    Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof ’s-Gravenhage en hij is daarnaast hoofdredacteur van de losbladige Arbeidsovereenkomst en redactielid van “Arbeidsrechtelijke annotaties”. Hij bekleedt diverse andere functies. Zo is hij bestuurslid van de stichting Beroepsopleiding Advocatuur, bekleedt hij het lidmaatschap van het curatorium van PALA en van het curatorium van het jaarlijkse Nationaal Arbeidsrecht Congres. Van 1980 tot 2010 was Verburg advocaat, eerst bij Loeff Claeys Verbeke (vanaf 1987 als partner) en vanaf 2000 als partner bij Allen & Overy te Amsterdam.