Aan de slag met alimentatierekenen

Informatie

Hoewel de nieuwe rekensystematiek voor kinderalimentatie bedoeld was om de berekening eenvoudiger te maken, is dat niet altijd het geval. Deze verdiepende cursus gaat in op een aantal belangrijke punten van de berekening van kinder- en partneralimentatie. U gaat aan de slag met de verwerking van de woonlasten in de berekening van partneralimentatie. Daarbij behandelen wij de korting vanwege een onredelijke woonlast, de woonlasten in geval van een nieuwe partner en de gebruiksvergoeding. U verdiept u in de verwerking van box 3-vermogen in de berekening en de bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking te nemen bijstandsnorm.

Aan de orde komt ook de vaststelling van de behoefte van kinderen. Gaat u uit van Nibudnormen of van een behoeftelijst? Van welke referentieperiode wordt uitgegaan? U leert hoe om te gaan met de kosten van kinderopvang, bekijkt de forfaitaire woonlasten versus de werkelijke woonlasten en krijgt inzicht in de vraag wanneer er sprake is van recht op het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Tot slot ontwikkelt u ook de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van de aanvaardbaarheidstoets en de toepassing van de 95%-regel. Na afloop van deze cursus kunt u het alimentatierekenen succesvol toepassen in uw praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2021. De cursus bestaat hoofdzakelijk uit studietekst en bevat weinig video.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de woonlasten verwerken in de berekening van partneralimentatie
  • kunt u de behoefte van kinderen in bijzondere gevallen vaststellen
  • kunt u het box 3-vermogen verwerken in uw berekening
  • weet u wanneer u een aangepaste bijstandsnorm kunt gebruiken
  • weet u wanneer er recht is op kindgebonden budget en de inhoudsonafhankelijke combinatiekorting

Auteur

  • mr. A. Wakker

    Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten en publiceert regelmatig op het gebied van alimentatie. Zij werkte ruim 10 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.